امورشهرداری/پایانکار/جواز
1

امورشهرداری/پایانکار/جواز

1 ماه قبل / تهران ، شهر تهران

انجام کلیه امور شهرداری تهران اخذ پروانه ساخت (تخریب و نوسازی) اخذ پایانکار ساختمانی_آپارتمانی تراکم مازاد_اضافه بنا_سطح اشغال دستور نقشه. ارایه نقشه utm به همراه […]