تعرفه

تعرفه‌های درج آگهی در سایت فایند پلاس

  • آگهی 30 روزه 5 هزارتومان
  • آگهی 90 روزه 10 هزارتومان
  • آگهی 180 روزه 15 هزارتومان
  • آگهی 365 روزه 20 هزارتومان
  • آگهی دائمی 50 هزارتومان

  • آگهی ویژه 20+ هزارتومان
  • لینک فالو به سایت 10+ هزارتومان