تعرفه

تعرفه‌های آگهی فایند پلاس

هزینه‌های تمدید، نربان آگهی ویژه، افزودن لینک و تصاویر اضافی

در حالت کلی ارسال و درج آگهی در فایند پلاس رایگان می‌باشد.

امکانات بیشتر شامل هزینه خواهد شد.

ارسال تصاویر بیشتر
500 تومان
هر عکس
ارسال تصاویر تا 3 عکس رایگان بوده، عکس چهارم و بعد شامل هزینه خواهد شد. (حداکثر 10 تصویر)
افزودن لینک به آگهی
1000 تومان
هر لینک
لینک آگهی به سایت، صفحه اینستاگرام، آیدی/کانال تلگرام و هر لینک فعال شامل هزینه خواهد شد.
آگهی ویژه (نردبان)
5000 تومان
هر ماه
آگهی ویژه (نردبان)، وجه تمایز برای آگهی بوده و آگهی شما، بالاتر از سایر آگهی‌ها نمایش می‌شود.
تمدید آگهی ماهانه
3000 تومان
هر ماه
بعد از یکماه رایگان، برای فعال بودن اطلاعات تماس و لینک‌های آگهی، نیاز به تمدید آگهی می باشد.