شرکت سازه پل اسکان
1

شرکت سازه پل اسکان

5 سال قبل / آذربایجان شرقی ، تبریز

فعالیت نظام مهندسی ساختمان از قبیل نظارت، اجرا، طراحی و محاسبات انواع پروژه‌های ساختمانی، همچنین ارائه کلیه خدمات فنی و مهندسی، مطالعاتی و آزمایشگاهی، مشاوره […]