معماری موزه و اصول طراحی آن

موزه یکی از مهمترین و شاخص ترین ساختمان های فرهنگی هنری به شمار می رود و در یک دهه گذشته معمارن مشهوری مثل جان نوول، زاها حدید، نورمن فاستر و ...

کد معرف دعوت به بلوبانک دائمی «MING7Q»

بلوبانک یک نئوبانک ایرانی است که 0 تا 100 تمامی خدمات خود اعم از ثبت نام، احراز هویت، صدور کارت و... را به صورت اینترنتی و با یک نرم افزار ...