معرفی با برخی کفپوش

کف خانه یا محل کار به‌دلیل رفت و آمد‌های فراوان، پا خورترین جایی است که نیازمند به پوشش مناسب است. کف خانه وسیع‌ترین سطحی است که باید با لباسی بنام کفپوش پوشیده ...