کد معرف دعوت به بلوبانک دائمی «MING7Q»

کد معرف دعوت به بلوبانک دائمی «MING7Q»

بلوبانک یک نئوبانک ایرانی است که 0 تا 100 تمامی خدمات خود اعم از ثبت نام، احراز هویت، صدور کارت و… را به صورت اینترنتی و با یک نرم افزار موبایل انجام می دهد. یکی از خصوصیت های این بانک های جدید عدم وجود شعبه فیزیکی است.

باز کردن حساب:

https://blubank.com/

کد معرف بلو بانک: MING7Q