نشت اب در ماشین لباسشویی

نشت اب در ماشین لباسشویی

یکی از عمده ترین مشکلاتی است که برای این دستگاه ها اتفاق می افتد  که ما دران مقاله قصد داریم بع توضیح آن بپردازیم .

از متداول ترین و پیشه پا افتاده ترین علت نشتی آب از زیر ماشین لباسشویی شلنگ دستگاه می باشد . شلنگ های مختلفی در لباسشویی وجود دارد و شایع ترین آنها شلنگ های تخله آب ورودی است . شلنگ ورودی آب منبع تغذیه را به لوله کشی اصلی منزل وصل می کنید و در پشت این دستگاه قرار دارد .

ابتدا چک کنید که اتصال این شلنگ به این دستگاه به درستی برقرار شده است و سپس شلنگ خروجی آب در پشت این دستگاه برقرار است را نگاه بندازید . دو شلنگ دیگر در داخل ماشین لباسشویی ال جی قرار گرفت ه است که به وان متصل می باشد . پاره شدن و یا معوب شدن این دوشلنگ نیز می تواند دلیل نشت اب را زیر این دستگاه باشد .

با برداشتن رویه بالایی این دستگاه از سالم بودن ان دوشلنگ می توانید اطمینان حاصل فرمایید . همچنین از زیر این دستگاه می توانید سیسم ورودی آب مانند سیفون یا مونتاژ تزریق آب را برای علت نشت آب از ماشین لباسشویی هیتاچی بررسی کنید . در صورتی که در طول زمان شستشو آب از زیر این دستگاه نشت می کند می توانید مخزن مواد شوینده را چک کنید چرا که در طول شستشو اب در این قسمت وارد می شود تا مواد شوینده را وارد این دستگاه کند .

پمپ لباسشویی دومین علتی است که نشت اب در ماشین لباسشویی است . یکی از قسمت های که اب را  از داخل این دستگاه تخلیه می کند ، پمپ است و این پمپ می تواند تسمه ای ، درایو مستقیم و یا الکتریکی باشد . اگر در طول چرخه شستشو نشتی آب را شاهد باشید می توان حدس زد معیوب شدن پمپ تخلیه علت نشت اب زیر این دستگاه باشد .