تفاوت انکرهای شیمیایی و انکر بولت های مکانیکی چیست؟

تفاوت انکرهای شیمیایی و انکر بولت های مکانیکی چیست؟

در این مقاله به تفاوت انکرهای شیمیایی و انکربولت های مکانیکی می پردازیم.

مقدمه

امروزه با توجه به بروز رسانی مباحث آیین نامه ای از جمله مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و گسترش مباحث بهسازی لرزه ای سازه ها و در راستای طراحی عملکردی سازه ها به روش مقاوم سازی جهت یکسان کردن نیاز و ظرفیت سازه ها استفاده از انکرهای شیمیایی و مکانیکی با هدف نصب پلیت های فولادی در سیستم های مقاوم سازی مانند نصب جکت فولادی، استفاده از الیاف کربن و شیشه و نیز افزایش ابعادی مقاطع منجر به افزایش ظرفیت سازه می گردد.


در این راستا و به منظور کاهش هزینه های تخریب مجدد و ساخت از ابتدا و افزایش مقاومت سازه های قدیمی در زلزله و همچنین تحلیل و طراحی عملکردی بناهای با اهمیت بالا از جمله بیمارستانها و… به استناد فصل ۱۷ آیین نامه ACI۳۱۸-۱۴ یکی از روشهای اجرایی، روش اتصال به صورت POST INSTALL ANCHOR می باشد.

تفاوت انکرهای شیمیایی و انکربولت های مکانیکی

انکر عضوی واسط جهت انتقال نیروهای موجود اعم از برش ، کشش ، لنگر و… از المان الحاقی فلزی یا بتنی به بتن موجود بوده که برای دو کاربرد عمده مورد استفاده قرار می گیرد:

  • اتصال المان های سازه ای مانند تیر و ستون و…
  • اتصال المان های غیر سازه ای مانند تاسیسات، وال پست و نما و…

انکرها به صورت کلی به دو دسته ی انکرهای شیمیایی و مکانیکی تقسیم می شوند:

لازم به ذکر طبق بند ۱۷٫۱.۳ فصل ۱۷  آیین نامه ACI ۳۱۸ جهت استفاده از انکرهای Post install گام اول بررسی این انکرهای توسط یک آزمایشگاه ثالث مورد تأیید توسط آیین نامه می باشد.

داشتن تاییدیه ESR (موسسه مورد تایید آیین نامه آمریکا) برای انکر مورد نظر می باشد. بررسی و گرفتن تأییدیه برای انکرها نیاز به طی کردن معیارهای پذیرش انکرها  AC۳۰۸ برای انکرهای شیمیایی و AC۱۹۳ برای انکرهای مکانیکی و طبق روش تست ACI۳۵۵٫۲ برای انکرهای مکانیکی و ACI۳۵۵٫۴ برای انکرهای چسبی و شیمیایی می باشد. در صورت پاس کردن معیار های ارزیابی در نهایت تاییدیه ESR برای انکر شیمیایی و مکانیکی صادر میشود  که در این مدرک فنی ضرایبی وجود دارد که این ضرایب خروجی آزمایش های انجام شده است. بررسی انکرهای مکانیکی و شیمیایی و اخذ این تاییدیه جهت طراحی انکرها و محاسبه ی عمق کاشت براساس آیین نامه آمریکا و همچنین مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان ضروری است. بدیهی است نداشتن این تأییدیه و یا داشتن تأییدیه از آیین نامه دیگر مانند اروپا امکان استفاده از این گونه انکرها و طراحی آن را بر اساس مبحث نهم جدید ملغی می کند.

هر کدام از انکر بولت ها ویژگی های خاص خود را دارند و کاربرد متفاوتی دارند. نکته ی مهم این است که انکرهای شیمیایی و مکانیکی از نظر باربری هیچ برتری نسبت به یکدیگر ندارند اما بسته به نوع کاربرد و ویژگی های نصب در مقاطع مختلف می بایست از نوع خاصی از انکرها استفاده کرد.

مثلا در شرایطی که ضخامت مقطع کم است استفاده از انکرهای مکانیکی توصیه می شود و یا در جایی که فاصله از لبه آزاد بتن کم باشد انکرهای شیمیایی پیشنهاد می شود. پس بسته به نوع کاربرد ممکن است بتوان از انکرهای مکانیکی، شیمیایی و یا هر دوی آنها استفاده نمود.